تردید طلای جهانی برای صعود یا نزول

طلای جهانی برای صعود به مراحل بالاتر منتظر دلایل بنیادی است اما با ایجاد نشدن این…