مدیریت طرح ترافیک تهران تغییر خواهد کرد

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از تغییرات شیوه مدیریت محدوده طرح ترافیک شهر تهران…