سرلشکر باقری: طوفان الاقصی کابوس فروپاشی رژیم صهیونیستی را برای سران این رژیم به یقین تبدیل کرد

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: طوفان الاقصی کابوس فروپاشی رژیم صهیونیستی را برای سران این…