اطلاعیه پلیس درباره ترخیص خودرو و موتور

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از فرصت محدود ترخیص برای خودرو و…