هوش مصنوعی ساعت کاری را کاهش می‌دهد

مدیر عامل بانک جی پی مورگان آمریکا می‌گوید: توسعه فنآوری هوش مصنوعی به کاهش ساعت کاری…