سرلشکر موسوی: راه خنثی‌سازی تهدیدات قوی‌تر شدن در همه بخش‌ها است

فرمانده کل ارتش گفت: راه خنثی‌سازی تهدیدات و استفاده از فرصت‌ها قوی‌تر شدن در همه بخش‌هاست…